Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Bronze & Brass Standards

Bronze & brass standards

Kigema applies centrifugal casting to produce bushes, rings and sleeves using all copper alloys covered by global standars: PN-EN 1982, DIN 1705, 1709, 1714, PN 91/H-87026, ASTM B271, BS 1400 and using special alloys too.
GROUP
PN-EN 1982
DIN 1705, 1709, 1714
PN 91/H-87026
ASTM B271
BS 1400
Aluminium Bronzes
CuAl10Fe2 (CC331G)
Aluminium Bronzes
CuAl10Ni3Fe2 (CC332G)
Aluminium Bronzes
CuAl10Fe5Ni5 (CC333G)
CuAl10Ni
C 95800
BS 1400 AB2
Aluminium Bronzes
CuAl11Fe6Ni6 (CC334G)
CuAl11Ni
Aluminium Bronzes
BA93
Aluminium Bronzes
BA 1032
Aluminium Bronzes
BA 1044
Tin Bronzes
CuSn10 (CC480K)
CuSn10
B 10
C52400
Tin Bronzes
CuSn11P (CC481K)
Tin Bronzes
CuSn11Pb2 (CC482K)
B101
Tin Bronzes
Tin Bronzes
CuSn12 (CC483K)
CuSn12
C 90800
Tin Bronzes
CuSn12Ni2 (CC484K)
CuSn12Ni
C 91700
Tin Bronzes
CuSn5Zn5Pb5 (CC491K)
CuSn5ZnPb / RG5
B 555
C 83600
Leaded bronzes
CuSn7Zn4Pb7 (CC493K)
CuSn7ZnPb / RG7
C 93200
Leaded bronzes
CuSn10Pb10 (CC495K)
B 1010
C 93700
Leaded bronzes
CuSn10Zn / Rg10
B102
C 90500
Brass alloys
(CC750S)
Brass alloys
(CC754S)
Brass alloys
CuZn25Al5Mn4Fe3 (CC762S)
CuZn25Al5
C 86300
Brass alloys
CuZn34Mn3Al2Fe1 (CC764S)
CuZn34Al2
C 86200
Brass alloys
(CC765S)
CuZn35Al1
Brass alloys
CuZn32Al2Mn2F31 (CC763S)
C 86400
Brass alloys
MO59
Brass alloys
M060
Brass alloys
MA58
Brass alloys
MK 80
Brass alloys
CuZn33Pb
Brass alloys
CuZn37Pb

INTERESTED IN OUR OFFER?

MAKE A QUOTATION RIGHT NOW

REQUEST FOR QUOTATION

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram