Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Request for quotation

Thank you for your interest in our products. Please fill in the inquiry template below and we will be happy to provide you with a non-binding offer.

  Contact Details

  Product Details


  INTERESTED IN OUR OFFER?
  MAKE QUOTATION RIGHT NOW

  REQUEST FOR QUOTATION

  Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram