Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Contact

Kigema sp. z o. o.

53-609 Wrocław, Fabryczna street 10, Poland


www.kigema.pl info@kigema.pl

+48 71 356 54 79 l Headquaters
+48 71 356 52 22 | CNC Machining

Contact form


    Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram