Projekt  "Prace B+R w zakresie wielkogabarytowych tulei, odlewanych metodą odśrodkową, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i ślizgowych w Kigema sp. z o.o." jest współfinansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Copper Alloys

Kigema applies centrifugal casting to produce bushes, rings and sleeves using all copper alloys covered by global standars: PN-EN 1982, DIN 1705, 1709, 1714, PN 91/H-87026, ASTM B271, BS 1400 and using special alloys too.

We offer the highest quality tin bronze, leader bronze, aluminium bronze, brass alloy and special alloys.

Copyrights © 2022 KIGEMA --- Created by Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram